Styrelse

HSO Norrköpings styrelse till årsmötet 2018

Ordförande: Ingela Karlbom
Vice Ordförande: Mats Linder Skogberg
Kassör: Stig Bredberg
Sekreterare: HSO Kansli
Ordinarie ledamot: Inger Eek
Per Sundmar
Peter Hallsten
Media-ansvariga Ingela Karlbom
HSO Kansli