Startsida

HSO Norrköping byter namn till Funktionsrätt Norrköping.

                  

Vid vårt årsmöte 30 maj togs beslutet att HSO Norrköping ändrar sitt namn till Funktionsrätt Norrköping.
Inga andra förslag på namn hade inkommit och årsmötet beslutade att anta det namn som föreslagits.

Funktionsrätt Norrköping är en paraplyorganisation och består av 21 lokala funktionshindersföreningar i Norrköpings kommun.

Funktionsrätt Norrköping är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för kommunens funktionshindersföreningar.
Genom Funktionsrätt Norrköping arbetar medlemsföreningarna tillsammans och lämnar varandra stöd.

Funktionsrätt Norrköping:s syfte är att stärka föreningarnas gemensamma kamp för mänskliga rättigheter, full delaktighet och jämlikhet på alla områden i samhället.

Funktionsrätt Norrköping:s mål är att uppnå ett samhälle för alla.
Funktionsrätt Norrköping:s uppgift är att verka för att medlemsföreningarnas intressen i gemensamma och övergripande frågor tas tillvara i samhället och att i dessa frågor samordna föreningarnas insatser.